Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\administrator\components\com_joomfish\classes\JoomfishManager.class.php on line 184

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\administrator\components\com_joomfish\classes\JoomfishManager.class.php on line 193

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\administrator\components\com_joomfish\classes\JoomfishManager.class.php on line 217

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\administrator\components\com_joomfish\classes\JoomfishManager.class.php on line 226

Deprecated: Function split() is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\plugins\system\jfrouter.php on line 459

Deprecated: Function split() is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\plugins\system\jfrouter.php on line 459

Deprecated: Function split() is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\plugins\system\jfrouter.php on line 459
Ladang Kontrak Seliaan FAMA

Andakah pekerja yang diberhentikan, pemilih skim VSS, pesara tentera,muda atau ingin menerokai bidang perniagaan?

Istimewa khas untuk anda.

Pencarian terhenti disini. Apakah keperluan anda?

Nyatakan, kami sedia membantu. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan dan bermacam-macam jenis keperluan pra memula syarikat saperti 'Penentuan viabiliti komersil pasaran dan idea anda sendiri. Ambil masa membacanya.'. Ini penting sebelum anda meluangkan masa anda yang berharga selanjutnya menerokai idea tersebut.

Langkah berikut ialah menyediakan kertaskerja. rancangan perniagaan, pelan perniagaan atau proposal semua sama. Sebuah karya diterbitkan dari idea dan kualiti fakta maklumat dibuat perbandingan. Atau anda ingin mengenali dulu elemen-elemen dalam penghasilan sebuah pelan pemasaran. Pada tahap ini anda telah bermula menulis pelan anda. Jangan mengambil masa yang lama pada sesuatu topik (semua fail boleh disimpan sebanyak idea anda dengan nama yang berlainan). Sebagai contoh bahagian Pemasaran kerana kami juga menyediakan template-template ringkas saperti Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman). Keterangan lebih terperinci mengisi Analisis SWOT boleh didapati pada ebook Rintangan sebuah ebook A-Z menulis pelan perniagaan sendiri, diterangkan dengan bahasa mudah dan contoh-contoh boleh dipadankan dengan template-template lain. Muat turun akan mengambil sedikit masa Lawat Perpustakaan Kafe IFIS untuk muat turun lebih pantas.  Bergembira dan lihat idea anda diterjemahkan untuk bacaan sasaran anda. Selamat Mencuba!

Andakah ibu bekerja dari rumah IBDR gigih mencari pendapatan untuk tanggungan?

Berita baik! Kami sedang mencari ibu-ibu tunggal yang memerlukan kaedah menterjemahkan idea mencari pendapatan mereka menjadi realiti. Jika anda mencari tapak memula usaha atau bimbingan memasuki dunia perniagaan, anda berada ditempat yang tepat.


Nyatakan, kami sedia membantu. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan dan bermacam-macam jenis keperluan pra memula syarikat saperti 'Penentuan viabiliti komersil pasaran dan idea anda sendiri. Ambil masa membacanya.'. Ini penting sebelum anda meluangkan masa anda yang berharga selanjutnya menerokai idea tersebut.

Langkah berikut ialah menyediakan kertaskerja. rancangan perniagaan, pelan perniagaan atau proposal semua sama. Sebuah karya diterbitkan dari idea dan kualiti fakta maklumat dibuat perbandingan. Atau anda ingin mengenali dulu elemen-elemen dalam penmbangunan sebuah pelan perniagaan.

Kami juga menyediakan pelbagai sampel pelan perniagan IKS sebagai contoh untuk ibu-ibu mencuba. Terkini terdapat  pelbagai skim-skim bantuan pihak kerajaan. Selamat mencuba!


Kami sentiasa bersama anda, merealisasi impian anda!

Baru! UIAT Lapuran Wrapper Ogos 2011

MOA Ministry of Agriculture di pilih sebagai Wrapper bulan Ogos Kafe IFIS. Laman web MOA telah di padukan dengan laman Kafe IFIS dan di kupas kaedah peluang membangunkan perniagaan keluarga didalam program-program MOA. Terdapat 5 HIP High Impact Project dan UIAT Usahawan Industri Asas Tani adalah satu dari lima HIP.

Lapuran pertama UIAT telah disusun dengan kemudahan Lapuran satu muka surat dipadatkan dengan suapan dan sisipan menggunakan plugin Modalizer diharap ini menjadi keselesaan pembaca yang terpaksa menukar-nukar skrin atau berulang alik antara skrin.

1. Usahawan Industri Asas Tani.v1.0

NKEA EPP 1: PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA HERBA

NKEA EPP 1: PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN NKEA HERBA (NRGS)


1. Borang Permohonan
2. GarisPanduan

Tarikh Tutup : 15 Oktober 2011

Sebarang Pertanyaan :-
Urus Setia Pejabat Pembangunan Herba (HDO)
Puan Farizah binti Ahmad : farizah@moa.gov.my
Encik Mohd Erfan bin Sayuti : erfan@moa.gov.my

No. Telefon : 03-8870 1368

Akta Francais 1998

Akta Francais 1998

PEMAKAIAN

 1. Akta ini terpakai di seluruh Malaysia bagi penjualan apa-apa francais di dalam Malaysia.
 2. Akta ini mula berkuatkuasa pada 8 Oktober, 1999.
 3. Penjualan sesuatu francais adalah disifatkan di dalam Malaysia jika:- 
  1. suatu tawaran untuk menjual atau membeli francais:- 
   1. dibuat di dalam Malaysia dan diterima di dalam atau di luar Malaysia; atau
   2. dibuat di luar Malaysia dan diterima di dalam Malaysia; dan
  2. perniagaan yang difrancaiskan itu dikendalikan atau akan dikendalikan di dalam Malaysia.

TAFSIRAN

 1. 'francais' ertinya kontrak atau perjanjian, sama ada secara nyata atau tersirat, sama ada secara lisan atau bertulis, antara dua orang atau lebih yang dengannya :- 
  1. pemberi francais memberi pemegang francais hak untuk mengendalikan perniagaan mengikut sistem francais yang ditentukan oleh pemberi francais selama tempoh yang ditentukan oleh pemberi francais;
  2. pemberi francais memberi pemegang francais hak untuk menggunakan cap, atau rahsia dagangan, atau apa-apa maklumat sulit atau harta intelektual, yang dipunyai oleh pemberi francais atau berhubungan dengan pemberi francais, dan termasuk keadaan apabila pemberi francais, yang merupakan pengguna berdaftar, atau dilesenkan oleh orang lain untuk menggunakan, apa-apa harta intelektual, memberikan apa-apa hak yang dimilikinya untuk membenarkan pemegang francais menggunakan harta intelektual itu;
  3. pemberi francais memiliki hak untuk melaksanakan kawalan berterusan sepanjang tempoh francais terhadap pengendalian perniagaan pemegang francais mengikut sistem francais;
  4. pemberi francais mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada pemegang francais untuk mengendalikan perniagaannya termasuklah apa-apa bantuan seperti peruntukan atau pembekalan bahan dan perkhidmatan, latihan, pemasaran, dan bantuan perniagaan atau teknik;
  5. sebagai balasan kepada pemberian hak-hak itu, pemegang francais dikehendaki membayar fi atau bentuk balasan yang lain; dan
  6. pemegang francais mengendalikan perniagaan secara berasingan daripada pemberi francais , dan hubungan pemegang francais dengan pemberi francais tidak boleh pada bila-bila masa dianggap sebagai suatu perkongsian, kontrak perkhidmatan atau agensi.
 2. 'pemberi francais' ertinya orang yang memberikan francais kepada pemegang francais dan termasuk pemegang francais induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang sub-francais,melainkan jika dinyatakan selainnya dalam Akta ini.
 3. 'pemegang francais' ertinya orang yang kepadanya francais diberikan dan termasuk, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam Akta ini:-
  1. pemegang francais induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemberi francais; dan
  2. pemegang subfrancais berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang francais induk.
 4. 'pemegang francais induk' ertinya seseorang yang diberi hak oleh pemberi francais untuk mensubfrancaiskan kepada orang lain, atas perbelanjaannya sendiri, francais kepunyaan pemberi francais itu.
 5. 'broker francais' ertinya seseorang yang menjalankan perniagaan sebagai ejen atau wakil kepada mana-mana pemberi francais untuk menjual francais kepada mana-mana orang dengan balasan yang tertentu tetapi tidak termasuk mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja pemberi francais atau pemegang francais.

TATACARA PENDAFTARAN

PENDAFTARAN PEMBERI FRANCAIS / PEMEGANG FRANCAIS INDUK / PEMEGANG FRANCAIS PEMBERI FRANCAIS ASING

 1. Tiap-tiap permohonan hendaklah mengandungi tiap-tiap satu salinan perkara berikut:- 
  1. dokumen penzahiran (Borang BAF1)
  2. borang permohonan pendaftaran (Borang BAF2)
  3. perjanjian francais
  4. manual operasi
  5. manual latihan
  6. sijil perbadanan, (borang 8 atau 9)
  7. borang 24 dan 49
  8. borang penyata tahunan syarikat yang mempunyai modal syer (menurut seksyen 165 Akta Syarikat 1965)
  9. kunci kira-kira teraudit dan akaun untung rugi yang terbaru
  10. carta organisasi syarikat beserta nama-nama kakitangan yang memegang jawatan-jawatan penting
  11. brosur perniagaan syarikat
 2. Suatu salinan bagi apa-apa dokumen yang dikehendaki supaya disertakan bersama borang yang ditetapkan hendaklah ditentusahkan melalui perakuan berkanun yang mengisytiharkan bahawa salinan itu telah dibandingkan dengan dokumen asal dan bahawa salinan itu ialah salinan benar bagi dokumen asal itu.
 3. Borang Permohonan (borang BAF 2) dan Sampel Dokumen Penzahiran (borang BAF 1) boleh didapati di Kementerian Pembangunan Usahawan secara percuma.

PENDAFTARAN BROKER FRANCAIS

 1. Broker francais terbahagi kepada 2 kategori iaitu :- 
  1. Syarikat
  2. Perseorangan
SYARIKAT PERSEORANGAN

Kelayakan

 1. Berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965
 2. Mempunyai kakitangan utama dengan kelayakan seperti ditetapkan untuk orang perseorangan

Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Mempunyai pengalaman dalam pengurusan francais atau bidang yang berkaitan dengan pengurusan francais:-
  1. ijazah - pengalaman tidak kurang daripada 3 tahun
  2. diploma - pengalaman tidak kurang daripada 5 tahun
  3. tiada kelayakan akademik - pengalaman tidak kurang daripada 10 tahun

SYARIKAT PERSEORANGAN
Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan Borang BAF 5 dan disertakan dengan maklumat- maklumat berikut:-
 1. Profail Syarikat/perkhidmatan
 2. Borang 49 & 24
 3. Latarbelakang Lembaga Pengarah dan Eksekutif Utama (kelulusan tertinggi, pengalaman di bidang francais dan lain-lain maklumat)
 4. Suatu salinan bagi apa-apa dokumen yang dikehendaki supaya disertakan bersama borang yang ditetapkan hendaklah ditentusahkan melalui perakuan berkanun yang mengisytiharkan bahawa salinan itu telah dibandingkan dengan dokumen asal dan bahawa salinan itu ialah salinan benar bagi dokumen asal itu.
Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan Borang BAF 5 dan disertakan dengan maklumat- maklumat berikut:-
 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Salinan sijil-sijil akademik
 3. Surat perakuan majikan
 4. Suatu salinan bagi apa-apa dokumen yang dikehendaki supaya disertakan bersama borang yang ditetapkan hendaklah ditentusahkan melalui perakuan berkanun yang mengisytiharkan bahawa salinan itu telah dibandingkan dengan dokumen asal dan bahawa salinan itu ialah salinan benar bagi dokumen asal itu.

BAYARAN-BAYARAN

1. Bayaran-bayaran yang dikenakan bagi urusan-urusan membuat pendaftaran dan meminda dokumen adalah seperti berikut:-

Bil Perkara Bayaran (RM)
i) Permohonan mendaftarkan perniagaan francais (sekali pendaftaran) 1,000.00*
ii) Bayaran proses permohonan pendaftaran 50.00*
iii) Permohonan meminda dokumen (setiap kali pindaan) 50.00*

* Nota: Tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.  2. Semua bayaran hendaklah menggunakan Wang Kiriman Pos atau Money Order atas nama Pendaftar Francais (bayaran secara tunai atau cek tidak diterima).

TEMPOH KUATKUASA PENDAFTARAN

 • Pendaftaran bagi pemberi francais, pemegang francais induk dan pemegang francais pemberi francais asing adalah terus berkuatkuasa melainkan Pendaftar mengeluarkan sesuatu perintah penggantungan, penamatan atau penolakan pendaftaran.
 • Tempoh kuatkuasa pendaftaran bagi broker francais ialah 1 tahun dari tarikh kelulusan pendaftaran. Permohonan untuk memperbaharui pendaftaran hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh tamat pendaftaran.

KEPERLUAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN DI BAWAH SEKSYEN 53 DAN SEKSYEN 54

'Seksyen 53' - Pemberi francais yang bercadang untuk menjual suatu francais kepada seseorang yang bukan warganegara Malaysia hendaklah memperoleh kelulusan, dan tertakluk kepada syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Pendaftar.

'Seksyen 54' - Orang asing yang bercadang menjual francaisnya di Malaysia atau kepada mana-mana warganegara Malaysia hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pendaftar.

TATACARA PERMOHONAN Permohonan boleh dibuat dengan menulis surat kepada Pendaftar Francais menyatakan perkara-perkara seperti berikut:-

 • Nama Syarikat
 • Jenis perniagaan
 • Bilangan outlet semasa
 • Syarikat yang akan membeli francais (sekiranya telah dikenalpasti)

IKLAN

'Iklan' - ertinya apa-apa bentuk penerbitan, pekeliling, notis, atau apa-apa komunikasi lisan atau bertulis, sama ada disiarkan melalui media elektronik, atau apa-apa media penyiaran yang lain, atau apa-apa bentuk alat komunikasi elektronik kepada orang ramai bagi maksud menawarkan penjualan francais atau mempromosi penjualan francais.

1 salinan iklan yang menawarkan untuk menjual atau membeli francais hendaklah difailkan kepada Pendaftar sekurang-kurangnya 5 hari sebelum penerbitan, pengedaran atau penggunaan pertama iklan tersebut.

Pendaftar boleh melarang penggunaan apa-apa iklan jika disifatkan ianya palsu, mengelirukan atau memperdayakan.

LAPORAN TAHUNAN

Laporan tahunan adalah maklumat-maklumat yang wajib dikemukakan oleh syarikat pemberi francais/pemegang francais induk dan pemegang francais pemberi francais asing kepada Pendaftar Francais 30 hari selepas ulang tahun pendaftaran. Ianya hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang BAF 6.

PERTANYAAN DAN ALAMAT

Semua pertanyaan berhubung dengan pendaftaran francais bolehlah dibuat melalui surat atau datang sendiri ke pejabat Pendaftar di alamat seperti berikut:-

Bahagian Pembangunan Francais
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
Aras 4, Blok Menara,
No 18, Persiaran Perdana, Presint 2,
62652 Putrajaya
Tel:  03 - 8880 5607
Fax: 03 - 8880 5617

Definasi Usahawan dan Keusahawanan

Definisi usahawan dan keusahawanan
Perkataan ‘entrepreneur’ adalah dalam bahasa inggeris berasal daripada bahasa Peranchis ‘entreprendre’ yang bermaksud memikul atau mencuba.manakala dalam bahasa Malaysia istilah usahawan sebenarya berasal dari perkataan ‘usaha’. Menurut kamus dewan, usaha ialah  daya  upaya  termasuk  ikthiar,  kegiatan,  perbuatan  dan  lain-lain  hal  untuk melaksanakan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan.

Klik sini untuk papar atau muat turun

Project Planning Guideline - Appendix 6

Project Planning Guideline - Appendix 6

Analisis ini dijalankan khusus untuk menentukan skop isu kemiskinan dan sosial yang perlu ditangani semasa mereka bentuk projek. Analisis ini meliputi ...

Project Panning Guidelines 1

Project Planning Guideline - Appendix 1
Analisis Permintaan dibuat untuk mengenal pasti keperluan pengguna dan menentukan sejauh mana mereka sanggup dan mampu membayar untuk mendapatkan output produk. Justeru, saiz, keadaan dan jumlah permintaan untuk produk adalah penting dan boleh ditentukan seperti berikut ...

240 traditional retail shops modernised under Tukar

240 traditional retail shops modernised under Tukar

Posted: 15 Sep 2011 08:37 AM PDT
KUALA LUMPUR, Sept 14 (Bernama) - Some 240 traditional
retail shops nationwide have been modernised via the Retail Shop Transformation
Programme (TUKAR) to improve competitiveness in a competitive environment.

Insentif Untuk Sektor Pertanian

Insentif Untuk Sektor Pertanian

Antara insentif sektor pertanian yang ditawarkan di bwah insentif fiskal adalah:

 • Status Perintis (PS)
 • Elaun Cukai Pelaburan (ITA)
 • Insentif untuk Projek-Projek Pengeluaran Makanan Baru
 • Insentif untuk Syarikat Yang Melabur Semula di dalam Produk Makanan yang sama
 • Elaun Pelaburan Semula
 • Insentif untuk Memodenkan Sistem Penternakan Ayam dan Itik
 • Elaun Modal Dipercepatkan
 • Elaun Pertanian Jadual 3, Akta Cukai Pendapatan)
 • Elaun Perkilangan Bangunan
 • Elaun Infrastruktur
 • 100% Elaun untuk Perbelanjaan Modal ke atas Projek-Projek Pertanian Yang Diluluskan
 • Insentif untuk Projek-Projek Teknologi Tinggi
 • Insentif untuk Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
 • Insentif untuk Syarikat Berskala Kecil dan Sederhana
 • Insentif untuk Syarikat Yang Membekalkan Kemudahan Rangkaian Dingin dan Khidmat Produk Makanan
 • Insentif untuk Penghasilan Makanan Halal
 • Pilihan kepada Syarikat-Syarikat Pelopor pada Kualiti untuk Elaun Melabur-Semula
 • Pemotongan Berganda untuk Kos Perbelanjaan untuk Mendapat Sijil Halal dan Sijil Kualiti dan Pentauliahan
 • Insentif untuk Ekspot
 • Insentif untuk Latihan
 • Insentif Yang Berhubungan Dengan Cukai

Insentif Pelepasan Cukai

DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010
PROGRAM INSENTIF PENGELUARAN

 

LATAR BELAKANG

 • Peningkatan harga makanan di peringkat global dan kekurangan bekalan makan telah menimbulkan cabaran dalam menjamin bekalan makanan negara yang mencukupi.
 • Kerajaan mengambil langkah segera dalam menjamin bekalan makanan negara sentiasa mencukupi dan pada harga yang berpatutan.
 • Dasar Jaminan Bekalan Makanan telah diluluskan pada 23 April 2008 dengan objektif :-
  • Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agro makanan bagi memenuhi tahap sara diri
  • Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan
  • Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal bagi menjamin pengeluaran bahan makanan tidak merosot.
 • Strategi dasar ini adalah seperti berikut:-
  • Peningkatan pengeluaran beras
  • Perwujudan stok penimbal beras
  • Peningkatan pengeluaran & produktiviti komoditi
  • Insentif pengeluaran
  • Pengukuhan pasaran & pengagihan
  • Program bumi hijau
  • Pengurusan tanah terbiar

 

INSENTIF PENGELUARAN

 • Kenaikan harga minyak sebanyak telah menyebabkan kenaikan kos pengeluaran pertanian yang telah membebankan petani, penternak dan pengusaha akuakultur
 • Jemaah Menteri pada 16 April 2008 telah meluluskan cadangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengenai pemberian insentif pengeluaran dengan tujuan untuk:

  a.   meringankan bebanan petani/penternak berikutan dengan kenaikan kos pengeluaran; dan

  b.   menggalakkan peningkatan pengeluaran makanan.

   

KADAR PEMBERIAN INSENTIF PENGELUARAN

7.         Kadar insentif yang diberikan mengikut sub-sektor adalah seperti berikut:

Sub-sektor Tanaman

 • Buah-buahan    -          RM78/tan metrik
 • Sayur-sayuran  -          RM81/tan metrik

 

Sub-sektor Perikanan (Akuakultur)

Jenis

Penternak Kecil
(RM/tm)

Separa Komersial
(RM/tm)

Penternak Komersial
(RM/tm)

Udang Laut

1,560

780

520

Ikan Laut

1,650

825

550

Ikan Air Tawar

570

285

190

Nota:

Kolam: -

 • Penternak kecil                         - kolam < 2     ha
 • Separa komersial                      - kolam 2 - 10 ha
 • Penternak komersial                - kolam > 10   ha

Sangkar ikan laut dan ikan air tawar (3mx3m)

 • Penternak kecil                         - < 30     petak
 • Separa komersil                        - 30-200 petak
 • Penternak komersial                - > 200  petak

Subsektor Ternakan

Jenis

Penternak Kecil
(RM/tm)

Penternak Komersial
(RM/tm)

Telur Ayam

411

137

Susu

195

65

Daging Kambing

906

302

Daging Unggas

780

260

Daging Lembu  - Fidlot

1,122

374

Lembu – Tradisional

600

200

Lembu – Integrasi

600

200

Daging Babi

774

258

Nota:

Jenis

Kategori

Penternak Kecil

Penternak Komersial

Ayam Telur

< 10,000 ekor penelur/pusingan

> 10,000 ekor penelur/pusingan

Tenusu

< 50 ekor induk

> 50 ekor induk

Kambing

< 300 ekor/tahun

> 300 ekor/tahun

Unggas

< 20,000 ekor/pusingan

> 20,000 ekor/pusingan

Lembu - Fidlot

< 200 ekor/pusingan

> 200 ekor/pusingan

Lembu - Tradisional

< 100 ekor/pusingan

> 100 ekor/pusingan

Lembu Integrasi

< 100 ekor/pusingan

> 100 ekor/pusingan

Babi

< 1000 ekor/tahun

> 1000 ekor/tahun

Project Panning Guidelines 2

Project Planning Guideline - Appendix 2
Setelah objektif dan/atau feasibiliti projek infrastruktur atau bangunan ditentukan, dan keputusan dibuat untuk membentuk projek, analisis teknikal perlu dilaksanakan untuk membuat keputusan paling sesuai berhubung ...

Belia perlu panduan membuat proposal Dana Belia

Bagaimana cara untuk memohon

 • Projek anda haruslah berdasarkan kepada elemen-elemen pembangunan belia dan perpaduan serta membawa manfaat kepada komuniti. Ceritakan bagaimana projek anda boleh membawa arus perubahan kearah masa depan yang lebih baik.
 • Bajet kertas cadangan (disediakan berbagai akaun mesra pengguna) anda perlukan diterangkan serta mengandungi analisis kos-faedah yang lengkap ( berbagai analisis terdapat di folder dibawah)
 • Panel penilai akan menilai kertas cadangan anda
 • Jika Berjaya, anda dimestikan untuk menghantar laporan kemajuan bulanan projek
 • Sebaik sahaja projek tamat, anda mesti menghantar laporan akhir projek beserta dengan laporan kewangan.
  • Sila baca panduan dan Perkara Yang Perlu Anda Tahu dengan teliti.
  • Hantarkan kertas cadangan secara online di www.1mdb.com.my/danabelia, atau poskan kepada alamat Dana Belia 1Malaysia, Level 8, Menara IMC, 8, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur
  • Panel Penilai akan membuat penilaian kepada semua permohonan. Anda mungkin akan dipanggil untuk membuat pembentangan kertas kerja.

  Project Planning Guideline - Appendix 5

  Project Planning Guideline - Appendix

  Prinsip penukaran Analisis Kewangan kepada Analisis Ekonomi ialah untuk menentukan kos dan faedah projek dari segi nilainya kepada masyarakat keseluruhannya. Terdapat tiga modifikasi penting dalam Analisis Kewangan iaitu ...

  RM320 million to implement various activities comprising skills training, leadership programmes, resilience and entrepreneurship

  The contribution of the youth is critical to the realisation of the nation’s aspirations. The young generation must be equipped with training and skills to ensure they play an important role in the country’s development. The Government will allocate RM320 million to implement various activities comprising skills training, leadership programmes, resilience and entrepreneurship at the state and district levels including contribution to Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri and Majlis Belia Daerah.

  Read more: [modal url=http://www.nst.com.my/nst/articles/The2012BudgetSpeech/Article/#ixzz1aCYQ8c71]The Budget Speech[/modal]

  RM2.1 billion for micro financing to entrepreneurs, particularly for women

  In 2011, the Government allocated RM120 million to TEKUN. To incentivise small entrepreneurs, I propose that this allocation be increased to RM300 million. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) will also provide RM2.1 billion for micro financing to entrepreneurs, particularly for women. From this total, RM100 million each is provided for Malaysian Indian and Chinese entrepreneurs, through a special unit under AIM. The Government proposes that micro financing loan instruments be given stamp duty exemption.

  Read more: [modal url= http://www.nst.com.my/nst/articles/The2012BudgetSpeech/Article/#ixzz1aCZMgcNi]The 2012 Budget Speech[/modal]

  Project Planning Guideline - Appendix 3

  Project Planning Guideline - Appendix 3

  Kriteria yang digunakan untuk memilih tapak baru, biasanya, termasuk aspek kejuruteraan, alam sekitar dan ekonomi. Lazimnya, sesetengah kriteria ini menghadkan pilihan tapak yang berpotensi ...

  SIAPAKAH MFA dan apakah peranannya kepada industri francais Malaysia?

  Bantu 39 produk tempatan

  SIAPAKAH MFA dan apakah peranannya kepada industri francais Malaysia?

  Persatuan Francais Malaysia (MFA) ditubuhkan sejak 1994 bersandarkan empat objektif iaitu menggalakkan amalan perniagaan francais beretika, mendukung usaha kerajaan menggalakkan penyertaan usahawan tempatan secara langsung dalam perniagaan francais, menyelaras infrastruktur bagi pembangunan francais di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa serta menyatukan pemain industri ini untuk menjaga kepentingan mereka.

  Antara peranan MFA ialah menetap dan menguatkuasakan satu etika amalan perniagaan secara profesional ahlinya seramai 601 terdiri daripada francaisor, francaisi induk, francaisi dan institusi sokongan serta bakal francaisor/francais.

  Selain itu MFA turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D), menyelaras dan melaksanakan program latihan dan seminar selain bertindak selaku penyimpan maklumat induk mengenai aktiviti francais di dalam atau luar negara.


  Selama 17 tahun ini kita sudah berjaya dan membangun serta membantu usahawan francais dengan membawa kira-kira 39 produk tempatan ke persada antarabangsa.
  Apakah cabaran MFA?


  Cabaran kita adalah untuk mewujudkan kesedaran. Kita kena turun ke bawah dan bekerja kuat untuk pergi ke setiap daerah dan beritahu orang ramai apa itu francais. Saya tidak nafikan ramai yang tidak tahu francais itu apa. Mereka ingat francais adalah makanan segera seperti Kentucky Fried Chicken (KFC) atau McDonalds sedangkan francais itu sebenarnya apa juga produk atau perkhidmatan yang boleh diniagakan, lantas berkongsi keuntungan dengan peniaga.

  Segmen francais ini terbahagi kepada tiga seperti pertama adalah tanda nama. Contohnya Mydin, ia bukan produk tetapi jenamanya difrancaiskan, manakala produk seperti Marry Brown yang mempunyai pelbagai jenis makanan, atau perniagaan berbentuk dokumentasi seperti Wasiyyah Shoppe yang menguruskan harta pusaka, produknya tidak nampak kerana menggunakan dokumentasi saja.  Bagaimanakah pula dengan pembabitan Bumiputra dalam bidang ini?


  Perniagaan dikendalikan Bumiputra banyak namun mereka kurang pendedahan. Kita perlu pergi ke kampung dan dedahkan kepada mereka tentang peluang perniagaan dalam francais. Tiada gunanya melakukan promosi mahal dan kos tinggi sekadar gah namun hasil yang pasti tiada.

  Sebagai contoh di kawasan rumah pangsa, kita boleh wujudkan satu perniagaan runcit francais yang kita bangunkan sendiri atau yang ditubuhkan melalui koperasi. Potensinya di kawasan itu luas kerana selain mempunyai penduduk yang ramai, kuasa membeli juga sangat tinggi dan mampu menyumbang kepada perniagaan francais yang ditubuhkan itu.  Apakah potensi syarikat Bumiputra untuk mengembangkan perniagaan francais?


  Industri ini mendapat sokongan penuh kerajaan melalui pelbagai program dan skim seperti Skim Pembiayaan Francais (SPF) iaitu melalui skim ini usahawan boleh mendapat pembayaran menerusi institusi kewangan yang mengambil bahagian antaranya ialah Maybank dan CIMB.

  Selain itu terdapat juga Dana Bantuan Pembangunan Francais yang bertujuan meringankan beban usahawan, menjadi insentif dan galakan bagi memfrancaiskan produk dan perniagaan tempatan serta luar negara. Kerajaan tidak memberi bantuan secara penuh kerana pengusaha perlu mengeluarkan modal sendiri bagi memfrancaiskan perniagaan.

  Kita akan membimbing secara penuh dari peringkat awal sehinggalah ke pembukaan cawangan prototaip dengan kos bayaran perundingan dibiayai sepenuhnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

  Ladang Kontrak Seliaan FAMA

  LADANG KONTRAK (di bawah seliaan FAMA)

  Konsep ladang kontrak adalah memadankan pengeluaran hasil pertanian tanaman dengan permintaan dipasaran. Pelaksanaan program ini mengambil kira semua aktiviti yang berkaitan di sepanjang rantaian bekalan pengeluaran pertanian di mana khidmat-khidmat sokongan untuk menjayakan projek ini seperti kemudahan lepas tuai yang merangkumi pusat pengumpulan, pusat penggredan yang akan dibina dan disediakan.

  Program ini dibangunkan melalui pengeluar yang bersetuju untuk mengeluarkan hasil atau produk yang berkualiti dari segi kuantiti, jenis, variasi, pembungkusan, gred, masa yang dipersetujui dan pasaran dijamin pada harga yang dipersetujui bersama. Projek ini juga menjamin bekalan yang berkualiti sentiasa berterusan untuk pembekalan kepada pelanggan tetap dan pada masa yang sama menjamin ruang pasaran pada peserta Ladang Kontrak. Pelbagai jenis perkhidmatan dan bantuan yang telah disediakan kepada peserta Ladang Kontrak bagi menjamin program berterusan dan tidak terganggu. Antaranya adalah kemudahan kredit, perkhidmatan bantuan teknikal, bantuan jentera, kemudahan input pembangunan dan pemasaran.

  Dalam RMK-9, HIP-Ladang Kontrak mensasarkan penglibatan peserta seramai 25,689 orang dengan jumlah keluasan sebanyak 31,866 ha. Sehingga Julai 2009, Ladang Kontrak telah berjaya membangunkan seluas 20,208.5 ha kawasan dengan penglibatan peserta seramai 12,010 orang. Antara program HIP Ladang Kontrak yang telah berjaya dilancarkan sepanjang 2008 ialah:

  1. Memperkenalkan Forward Agreement iaitu Perjanjian Jual Beli di antara FAMA dan petani pada 31 Disember,
  2. Membangunkan 26 Pilot Project di setiap negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Pendekatan yang digunakan adalah mendokumentasi rekod ladang daripada setiap petani
  3. Perjanjian MoU antara FAMA dengan FELDA yang telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Y.A.B Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak pada 17 Disember 2008.

  PERANAN TAKAFUL DALAM PENJANAAN WAKAF TUNAI SEBAGAI PRODUK BARU WAKAF

  Persoalan pembangunan harta wakaf semakin diberi perhatian dewasa ini. Ini
  terbukti dengan adanya seminar atau konvensyen tertentu baik di peringkat
  internasional atau kebangsaan khusus membincangkan persoalan di atas. Dalam
  konteks yang lebih luas, harta wakaf bukan semata-mata dilihat sebagai sumber
  berpotensi pembangunan ummah. Tetapi yang lebih penting ialah kita melihatnya
  sebagai suatu cabaran tanggungjawab kita sesama manusia dan darjah ketaqwaan
  kita terhadap Allah s.w.t.
  Harta dari perspektif Islam adalah bersifat produktif. Penimbunan atau
  pemusnahan harta secara tidak efektif dilarang sama sekali. Ini bererti harta itu
  tidak terikat dengan pengertian harta secara mutlak sehingga mempengaruhi
  seluruh aspek kehidupan manusia. Ia juga tidak bersifat statik tetapi berkembang
  demi kepentingan manusia dan kesejahteraan ummah.
  Menurut istilah dalam Syariah Islam, wakaf bererti pembekuan hak milik atas
  mata benda (al-‘ain) bagi tujuan menyedekahkan kegunaan atau faedahnya sahaja
  (al-manfa’ah). (Al-Terjani, Kitab al-Ta’rifat, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi,1992, ms.
  328). Ibnu Qudamah berpandangan, wakaf itu membekukan pokok dan
  menyedekahkan buah. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, Kahirah: Maktabah al-Qahirah,
  1969, Jld.6, ms.3)

  Baca selebihnya klik sini

  Pejabat DiRumah - Senarai semakan alat yang perlu

  Membangunkan Pejabat di Rumah "Senarai Semakan"

  Senarai barangan yang anda mungkin perlu memulakan Pejabat dirumah dengan cekap.

  Apabila anda mula menubuhkan pejabat di rumah anda, salah satu daripada dua perkara ini akan berlaku. Sama ada anda tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan peralatan dan teknologi yang anda gunakan setiap hari, jadi anda memandang rendah akan keperluan untuk mengurus pergerakkan pejabat anda berjalan dengan lancar dan anda akan dapati diri bergelut dengan masa. Atau, anda akan dapat melihat dengan jelas setiap individu yang diperlukan dan  pemikiran anda dipenuhi hal-hal perjumpaan, mesyuarat hinggalah keperluan pejabat yang perinci.

  Antara kedua-dua kes ini, bukanlah menjadi satu kejutan untuk mendapati diri sendiri berputar tidak bertujuan sebelum anda dapat memberi tumpuan kepada usaha anda dan mewujudkan sebuah pejabat yang akan membantu anda bekerja secara produktif.

  Gunakan senarai semakan ini untuk membangunkan senarai yang sempurna lagi kemas perihal apa yang anda perlukan di pejabat rumah anda. Semak perkara-perkara yang anda benar-benar perlu dan bulatkan item anda mungkin mahu tambah kemudian untuk memjadikan senarai utama barangan keperluan pejabat di rumah anda. Selamat mencuba!

  1. Komputer Ini ditujukan kepada kebanyakan kita, kerana pemilik perniagaan kecil yang mempunyai keupayaan untuk bekerja dari rumah tidak boleh menyiapkan kerja mereka tanpa komputer. Buat penyelidikan anda supaya anda boleh memilih komputer yang memenuhi keperluan khusus anda.


  2. Monitor Anda dengan jelas perlu monitor jika anda mempunyai sebuah komputer desktop, tetapi ia juga boleh menjadi berguna (dan lebih baik bagi leher anda) mempunyai monitor anda palam ke laptop anda. Bergantung pada keperluan kerja yang anda lakukan, anda juga boleh mempertimbangkan monitor dual.


  3. Akses Internet Kelajuan Tinggi Hari ini bekerja dengan sambungan dial-up telah lama berlalu. Untuk bekerja dengan cekap dalam talian, sambungan jalur lebar adalah penting.


  4 Meja Sebaik-baiknya, anda akan mempunyai ruang untuk sebuah meja di mana anda membuat stesen kerja. Tetapi, jika anda perlu untuk lebih kreatif, anda boleh membuat jadual, kaunter kerja atas permukaan rata.


  5. Kerusi Ambil masa memilih dan membeli kerusi yang selesa, ia adalah salah satu daripada bahagian yang paling penting untuk pejabat di rumah yang cekap. Sekali lagi, ergonomik diambil kira dan keselesaan apabila , jadi pastikan anda menguji kerusi sebelum membuat pembelian.


  6. Pencahayaan Sama seperti kerusi yang baik adalah penting untuk pejabat di rumah ergonomik, begitu juga mempunyai tahap pencahayaan yang cukup. Anda tidak mahu berurusan dengan sakit kepala dan mata juling atau menggunakan lampu yang menjadikannya sukar untuk dibaca.


  7. Telefon atau VOIP Dengan teknologi VoIP, perkhidmatan telefon berasaskan Internet, dan juga telefon bimbit, anda mungkin tidak memerlukan telefon talian tetap, tetapi akses kepada perkhidmatan telefon biasanya diperlukan apabila bekerja dari rumah.


  8. Perisian Sesetengah pemilik perniagaan kecil hanya perlu akses kepada pemprosesan perkataan spreadsheet dan aplikasi pengurusan e-mel, sementara yang lain memerlukan perisian tambahan yang khusus kepada keperluan mereka. Buat satu senarai perisian yang anda akan perlu untuk menjalankan pejabat di rumah anda.


  9. Router Rangkaian Tidak selalu diperlukan, router rangkaian perlu jika anda mempunyai lebih daripada satu komputer yang memerlukan akses internet. Pertimbang router wayarles jika anda mempunyai komputer riba dan komputer yang terletak di bahagian-bahagian yang berlainan rumah anda.


  10. Surge Protector Alatan yang sering diabaikan, yang menghalang lonjakan elektik adalah penting dalam mana-mana pejabat di rumah yang menggunakan peralatan komputer.


  11. Pencetak atau Pencetak Serbaguna Jika anda mempunyai pejabat tanpa kertas, anda boleh lakukan tanpa pencetak, tetapi mungkin ada situasi apabila anda perlu untuk mengimbas, faks dan juga membuat salinan. Jika ini adalah perkara biasa dalam perniagaan anda, pilihan mesin pelbagai guna yang boleh menguruskan semua tugas-tugas ini adalah biasa.


  12. Backup Drive atau Personal Server Sebaik sahaja pejabat di rumah anda beroperasi, anda akan perlu mempunyai rancangan untuk menyokong dan melindungi data anda. Anda boleh menggunakan perkhidmatan backup dalam talian untuk menyalin fail anda secara automatik, tetapi ia juga adalah idea yang baik untuk mempunyai backup dalam pejabat dirumah. Pemacu luaran dan pelayan peribadi yang mampu dimiliki dan boleh menyelamatkan perniagaan anda dalam hal kegagalan komputer.


  13. UPS Uninterrupted Power Supply Sebuah UPS menyediakan kuasa backup untuk masa yang terhad ketika gangguan elektrik berlaku kerana UPS dapat menyediakan anda dengan masa penampan berguna untuk menyimpan kerja anda dengan selamat dan menutup peralatan anda.


  14. Kabinet Fail Malah jika anda bertujuan untuk mengurus pejabat tanpa kertas, akan sentiasa terdapat beberapa dokumen salinan liut anda perlu simpan. Tempat terbaik untuk menyimpan dokumen-dokumen dan senang untuk mencari mereka kemudian - dalam kabinet fail.


  15. Storan Di mana anda akan menyimpan pen, nota melekit, kertas, folder, dakwat, kad perniagaan dan bekalan lain? Pertimbangkan untuk membeli rak buku atau rak untuk menyimpan barang-barang yang tidak digunakan di pejabat rumah anda.


  16. Kotak Kalis Api Bercakap penyimpanan, anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan kotak kalis api untuk menyimpan dan melindungi kertas kerja perniagaan anda yang paling penting. Banyak pemilik perniagaan kecil juga menggunakan kotak yang tahan lama untuk menyimpan salinan backup data mereka.


  17. Mesin Pencincang Mesin pencincang adalah suatu kemestian untuk memusnahkan maklumat yang sensitif dan sulit dalam perniagaan anda. Dan bagi tiap-tiap keping kertas yang tidak sensitif, pertimbangkan untuk mendapatkan tong kitar semula.

  Pasti akan ada perkara lain yang anda perlukan di pejabat rumah anda, bergantung kepada jenis kerja yang anda lakukan dan berapa banyak ruang yang anda ada. Tetapi jika anda menggunakan senarai semakan ini untuk memikirkan unsur-unsur memula, cara untuk mewujudkan pejabat rumah yang kemas dan cekap.

  Definition of micro franchising

  Definition of micro franchising

  Definition of micro franchising as the definition page is one of the most frequented on this site. Some quotes:

  “The underlying intent of a microfranchise is to alleviate poverty through the creation and provision of sound, proven businesses that will in turn increase the earning potential of the microfranchisee. Microfranchises are independently owned and operated; thus,they create income for the individual owner and the owner’s employees, while simultaneously providing needed goods and services at an
  aordable price.”

  “the “micro”in microfranchising stands for more than mini or small.“Micro”is essential to microfranchising and in this sense has a social connotation that refers to grassroots bottom-up
  initiatives, poverty alleviation, benevolence, base ofthe pyramid,and the like. “micro”also represents
  sustainability. Thus, microfranchising can be thought of as poverty alleviating, social, grassroots, BOP, benevolent,and barefoot franchising.”

  “The franchise in microfranchise represents replication to scale. This involves systematizing an operation, paying close attention to each and every aspect of a business until it is a turn-key operation, then replicating it to scale. Franchising embodies the concept of granting the right, privilege, or access to a proven business system.”

  “The marriage of the two terms makes up microfranchising, which is indeed very different from franchising. For example,in traditional franchising, the purpose for establishing a franchise is to grow one’s business quickly in order to increase profits. In microfranchising, the focus is more on the microfranchisee and how he/she benefits from buying into a proven systematized business. A microfranchise is established to assist the poor in creating a sustainable income through owning
  and operating their own business. The reduction of risk, provision of specific training, ongoing mentoring, and reduction of creative burden are all benefits to the microfranchisee.”

  Aplikasi Akaun: Analisis Aliran Proses Operasi

  Aplikasi: Analisis Aliran Proses Operasi

  Huraian Model
  Model ini adalah dinamis (bersandar masa) simulasi aliran proses (pembuatan atau perniagaan) di bawah.
  Aliran proses digambarkan oleh kadar-kadar peralihan antara memproses yang boleh berubah mengikut masa.
  – Model menjejak keputusan unit dan peratus dan skrap unit dan peratus untuk setiap tahap proses.
  – Setiap muat mempunyai batas kapasiti ditentukan oleh jumlah peralatan pemprosesan.
  – Tingkat peralihan boleh berubah dengan waktu. Model khas ini mempunyai peringkat peralihan yang malar dari masa ke masa.

  • Anda boleh memasukkan unit sumber luaran dalam setiap tahap dalam aliran.
  – Model ini hanya memasukkan unit sumber luaran dalam Proses 1 dan dalam persediaan barang pada langkah pertama kali.

  • Kos-kos
  – Laporan kos per unit dalam / prosesan / keluar dan kos agregat / prosesan / keluar untuk setiap tahap.
  – Mengalokasikan harga kejayaan dikurangkan nilai menyelamatkan unit dihapuskan unit output yang baik pada setiap tahap pengolahan.
  – Separate worksheets show costs with and without breakout of material/labor/captial expense/overhead.

  • Jualan
  – Penjualan Produk A dan B didorong oleh permintaan pasaran dan dihalang oleh unit lengkap tersedia.
  - You boleh menjual output mana-mana peringkat proses. (Dalam contoh tertentu ini, hanya output dua peringkat telah dijual.)

  • Keputusan kewangan: Model termasuk harga, pendapatan COGS, dan margin kasar untuk unit-unit dijual.

  • Senario-senario
  – Mengendalikan senario-senario berbilang untuk membandingkan proses-proses alternatif.
  – Model ini mempunyai dua senario di mana Senario 2 meningkatkan hasil dan meningkatkan kos-kos input dalam Process 3.

  • Model termasuk carta-carta Excel yang menyediakan pendapat-pendapat bergambar pembolehubah-pembolehubah utama. Carta-carta ini sebahagian daripada model, dan mereka dimasuk secara default dalam buku latihan Excel yang diekspot. Anda boleh menambah carta-carta, import mereka, dan carta-carta baru akan dimasukkan dalam buku latihan Excel yang diekspot.

  Sambil anda meneroka model, kami mencadangkan yang anda
  """• Membaca beberapa komen Excel yang disertakan pada Analisis Pembolehubah seluruh buku kerja.
  Ulasan ini juga muncul di Model di tempat-tempat yang mudah. """
  "• Lihat lembar kerja" "Formula" "yang menunjukkan nama-nama pembolehubah dan formula simbolik model dalam bentuk kompak dan dibaca. formula simbolik tidak aktif dalam Workbook Excel ini, tetapi mereka memberikan beberapa idea cara kerja model, dan bagaimana tampilannya di Model. "

  Akaun untuk Pengilang atau Pengusaha Pengeluaran-Klik untuk papar atau muat turun

  20 Pasar Komuniti Produk Indutstri Asas Tani

  20 community markets to be built nationwide

  TANJONG KARANG, Aug 22 (Bernama) -- Twenty community markets will be built nationwide from this year to encourage Malaysians to venture into business, especially agriculture-based industries, said Agriculture and Agro-based Industries Datuk Seri Noh Omar.

  He said the markets, to be developed by the Federal Agricultural Marketing Authority (Fama), would each be built at a cost of RM4 million on a 0.8ha site and would house agricultural markets, night markets and late night markets.

  He said to date, six tenders to build the markets had been issued for Jengka (Pahang), Kota Belud (Sabah), Puchong (Selangor), Kuala Kedah, Simpang Empat Sanglang (Perlis) and Kerteh (Terengganu).

  Five more tenders would be issued by Fama after Aidilfitri, Noh told a joint Community Development Department (KEMAS) and Fama function, here, Monday.

  During the ceremony, Noh also said KEMAS could enter into a cooperation with Fama to sell products produced by its trainees, to overcome marketing problems.

  RM8 juta mikro francias perniagaan

  RM8 juta mikro francias perniagaan

  Kerajaan memperuntukkan RM8 juta pinjaman mudah kepada peniaga francais mikro dan kecil tahun ini.

  Pinjaman di bawah kendalian Perbadanan Nasional Berhad itu disasarkan membantu golongan pendapatan rendah dalam perniagaan francais.

  TAN SRI MUHYIDDIN MOHD YASSIN / TIMBALAN PERDANA MENTERI
  Dengan kadar serendah 3%, saya berharap golongan pendapatan rendah ini mengambil peluang menerokai perniagaan francais mikro sebagai pendapatan tambahan. Menerusi cara ini, francais dapat membantu rakyat meningkatkan pendapatan mereka.

  Tan Sri Muhyiddin berkata semasa memberi ucaptama pada pelancaran Francais Antarabangsa Malaysia F-I-M kali ke-18.

  Skim pinjaman mudah itu menawarkan pembiayaan serendah lima ribu hingga RM50 ribu.

  Bagi memastikan pertumbuhan sektor francais, kerajaan sedang merangka garis panduan pembangunan francais negara yang dijangka dapat dilaksanakan menjelang akhir tahun ini.

  Sample pelan perniagaan francias

  Andakah ibubapa kepada belia merempit,graduan atau bekas pelatih PLKN yang menganggur?

  Berita baik! Kami sedang mencari ibubapa yang memerlukan kaedah mencorak masa depan anak-anak belia mereka dengan positif dan berwawasan. Jika anda mencari satu usaha atau bimbingan memasuki dunia perniagaan kepada mereka, anda berada ditempat yang tepat.


  Nyatakan, kami sedia membantu. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan dan bermacam-macam jenis keperluan pra memula syarikat saperti 'Penentuan viabiliti komersil pasaran dan idea anda sendiri. Ambil masa membacanya.'. Ini penting sebelum anda meluangkan masa anda yang berharga selanjutnya menerokai idea tersebut.

  Langkah berikut ialah menyediakan kertaskerja. rancangan perniagaan, pelan perniagaan atau proposal semua sama. Sebuah karya diterbitkan dari idea dan kualiti fakta maklumat dibuat perbandingan. Atau anda ingin mengenali dulu elemen-elemen dalam penmbangunan sebuah pelan perniagaan. Selamat Mencuba!


  Kami sentiasa bersama anda, merealisasi impian anda!

  Aplikasi Akaun: Keanjalan Harga dan Penentuan Harga Optimum

  Aplikasi: Keanjalan Harga dan Penent

  uan Harga Optimum

  Huraian aplikasi

  Cabaran #1: Bagaimanakah kami menyediakan harga untuk produk tunggal bagi memaksimumkan pendapatannya?

  Aplikasi ini menggunakan keputusan-keputusan ujian-ujian penentuan harga mentaksir kesan harga pada jualan unit dan pendapatan. Keputusan-keputusan itu boleh membantu anda mengoptimumkan hasil-hasil dengan uji kaji penentuan harga terhad

  Kunci untuk menganggarkan jualan daripada ujian-ujian penentuan harga adalah untuk menganggar keanjalan harga daripada keputusan ujian. Matematik keanjalan harga itu digambarkan dalam lampiran di bawah.

  Model itu mengira pendapatan sebagai harga * unit-unit jualan.

  Cabaran #2: Bagaimanakah kami menyediakan harga untuk produk tunggal bagi memaksimumkan keuntungan-keuntungan?

  Model itu kira margin keuntungan sebagai Hasil - Kos-kos. Kos-kos boleh jadi belanja barangan atau jumlah kos-kos atau apa sahaja anda memilih, dengan tujuan mengira margin kasar, margin kendalian atau mana-mana margin keuntungan lain yang anda pilih.

  Kunci langkah pengkomputeran margin keuntungan adalah untuk anggaran dikoskan sebagai fungsi tahap-tahap jualan, saperti digambarkan dalam Nota Teknikal di bawah.

  Model itu termasuk carta Excel memetakan yang disediakan bergraf pendapat-pendapat pembolehubah utama. Carta-carta ini adalah sebahagian daripada model, dan mereka adalah termasuk dengan default dalam mengeksport buku latihan Excel. Anda boleh menambah carta-carta, import mereka, dan carta-carta baru itu akan dimasukkan dalam mengeksport buku latihan Excel.

  Sebagai anda meneroka model, kami mencadangkan yang anda
  "• Baca beberapa ulasan Excel terlekap Analysis Variables sepanjang buku kerja.
  Komen-komen ini juga muncul dalam ModelSheet dalam tempat-tempat mudah."

   

  Menentukan harga bagi Usahawan Pengeluaran Produk, Klik untuk papar atau muat turun

  Perjanjian Antara Pekedai dan Pemegang Lesen

  PERJANJIAN DI ANTARA PEMILIK PERNIAGAAN DAN PEMEGANG LESEN @ PENGURUS PERNIAGAAN ______________

  BERTARIKH _____________________

  XXXXX Bin XXXXXX

  (NO. IC: 999999-99-9999)

  Dengan

  XXXXX XX XXXXXXX

  (NO.IC: 999999-99-9999)

  YANG BERALAMAT DI PREMIS PERNIAGAAN:

  Klik sini untuk papar atau Muat turun

  1 Juta paun makanan dengan sebidang tanah seluas 3 ekar

  1 Juta paun makanan dengan sebidang tanah seluas 3 ekar. Amat berbaloi.

   

  {youtube}jV9CCxdkOng{/youtube}

   

  Aplikasi Akaun: Akaun Lengkap untuk Usahawan

  Akaun ini berupaya menjana "management accout" untuk Syarikat Pemilik Tunggal. Terdapat tab-tab seperti modal, pengiraan cukai, kakitangan, aliran tunai dll.

  Akaun lengkap digalakkan muat turun, Klik untuk papar atau muat turun

  To enable SMEs to commercialise

  To enable SMEs to commercialise research products, the Government will establish a shariah-compliant Commercialisation Innovation Fund totalling RM500 million with an attractive profit margin. This fund will finance SMEs whose products have undergone market commercialisation verification process. Effective 2012, this fund will be available at selected Islamic banks with the Government financing 2% of the profit rate.

  Read more: Bajet 2012

  Geran pertanian diturunkan ke 60% sahaja, Permohonan bawah RM20,000 diberi hanya RM2,000

  No more 100 percent grant - Noh Omar

  TANJONG KARANG, July 18 - The Ministry of Agriculture and Agro-based Industry will no longer provide 100 per cent grants to participants of the Agro-based Industry Programme (IAT).

  Its Minister Datuk Seri Noh Omar said the new policy was introduced after it was found that programme participants were carrying out their business or ventures only on a seasonal basis even though they were receiving full assistance from the government.

  "We introduced this policy because we want to ensure that they are fully committed to their endeavours.

  "We observed that there are those who have succeeded, but on the other hand, many did not. It is not that the government wants their money. It is just that we want them to have the commitment to succeed and we want to see them succeed,” he told a media conference after launching an agriculture entrepreneurs” development seminar for the Tanjong Karang parliamentary constituency today.

  Noh said programme particiants who needed capital of RM20,000 and below would be provided a grant of at least RM2,000 while the rest of the sum would have to be forked out by themselves.

  Similarly, for participants needing a capital of RM20,000 and above, the ministry would limit the grant to 60 percent.

  "For example, if they need RM100,000, the government will give only RM60,000” he said. - Bernama

  RM100 million for the SME Revitalisation Fund

  The failure of entrepreneurs is not totally due to their lack of business acumen but due to factors beyond their control such as economic recession and higher costs. Genuine entrepreneurs must be given a second chance to succeed. For this, the Government will provide RM100 million for the SME Revitalisation Fund. This scheme offers soft loans up to a maximum of RM1 million for entrepreneurs to revive their businesses. This fund will be managed by SME Bank and will be available from January 2012.

  Andakah seorang usahawan aktif tetapi tidak pernah mempunyai pelan perniagaan?

  Jika anda telah memula usaha dan tidak pernah mempunyai pelan perniagaan, mungkin anda merasa perniagaan anda perlu melalui perubahan atau pembesaran. Kami menyediakan bagi anda template Pelan Membesarkan Perniagaan  Aktif dan Menambah Modal Kerja . baca sedutan template ini ...

  Rancangan Perniagaan ini mengandungi beberapa susunan aktiviti dan worksheet kewangan. Templat susunan aktiviti-aktiviti adalah rangka rancangan perniagaan. Terdapat lebih 150 soalan dibahagi kepada beberapa seksyen. Tiada turutan yang perlu diikuti kecuali Ringkasan Eksekutif, perlu dilakukan akhir sekali. Langkau atau selang dahulu soalan yang tiada berkenaan perniagaan anda. Setelah selesai deraf pertama, anda akan mempunyai koleksi karangan ringkas beberapa topik dalam rancangan perniagaan. Anda perlu edit dan sunting menjadi susunan cerita yang lancar.

  Nilai selepas membangunkan rancangan perniagaan bukanlah memiliki produk lengkap ditangan tetapi nilai rancangan perniagaan terdapat pada proses kaji selidik dan memikirkan berkenaan perniagaan anda secara sistemetik. Tindakan merancang membantu anda memikir perkara-perkara secara perinci, sturdi dan kaji selidik fakta-fakta yang anda tidak pasti dan juga dapat teliti idea secara kritikal. Kerja ini memakan masa sekarang tetapi ia dapat mengelakkan kesilapan yang merugikan atau perkara yang akan menggagalkan perniagaan anda.

  Rancangan Perniagaan ialah model generik sesuai untuk semua jenis perniagaan. Anda perlu.. (muat turun template ini)

  shrimp is the fruit of the sea… ETP

  shrimp is the fruit of the sea… ETP HIP Akuakultur

  You can barbecue it, boil it, broil it, bake it, saute it. Dey’s uh, shrimp-kabobs, shrimp creole, shrimp gumbo. Pan fried, deep fried, stir-fried. That is part of what Bubba said to Forest Gump.   That quote by Bubba, in the movie Forest Gump, has come to epitomise all things shrimp.

  The Northern Corridor Implementation Authority (NCIA), and Jeehuat Food Industries Group(Jefi) recently signed a Memorandum of Understanding Jefi Aquatech  Sdn Bhd, a company wholly owned by the Jefi Group is in the business of developing entrepreneurs in the rural communities of the Northern Corridor.  The initiative is set to invest RM 37 The agro-entrepreneur program is to develop and enhance participation of public and private sector in the nation’s economic development, in line with public private partnership (PPP) as outlined in the RMK-10.


  It is anticipated that the Jefi Shrimp Project will create 2,800 job opportunities, including 500 jobs at the AquaTech CENTRE and 300 jobs at the AquaTech FARM and up to 2,000 agro-entrepreneurs (in the Agro- Entrepreneur Program) when it is fully operated. The processing plant will run at full capacity of 30 metric tonnes per day and the frozen warehouse has a storage capacity of 1000 metric tones.

  The AquaTech CENTRE will provide up to 500 high-income job opportunities such as scientists, aquaculture researchers, farming technologists, marketing, etc. The AquaTech FARM, under the Agro-Entrepreneur Program, the local farmers will be given the priority to participate, where each of them will be provided with some ponds to cultivate the shrimps under the Management of JEFI, guided by best in class standard operating procedures, supervision and training. Jefi also provides a Long Term Entrepreneur Contract and Guaranteed Buy-Back Contract at current market price.

  Jefi has been active in Frozen Shrimp Business in China for the past 15 years and thier shrimps are exported to USA, EU, Japan and Australia. The huge demand in China and Middle East markets and shortage of supply in the coming few years, they will need to expand the size of their  operations.  With the ready premium market, Jefi selected Malaysia because of favorable weather climates (2 harvesting cycles) and the support from the Economic Transformation Program (ETP) for its expansion

  This Shrimp Project will develop and revive the Aquaculture industry in Malaysia and develop Malaysia as a major ‘Shrimp Exporter’ to the International markets.

  With this ladies and gentlemen, I leave you with the rest of Bubba’s famous quote about shrimp.

  …There’s pineapple shrimp, lemon shrimp, coconut shrimp, pepper shrimp, shrimp soup, shrimp stew, shrimp salad, shrimp and potatoes, shrimp burger, shrimp sandwich. That’s about it. – Bubba, Forest Gump –

  *** Anita Chandran is a freelance writer who’s interested in how the ETP impacts people.

   

   

  Grants for research

  It’s really great news: more research money is made available to public and private universities. The total budgeted amount, for this and next year, is RM741 million. This sum inches us towards the amount that most developed countries set aside for research—about 2 per cent of GDP.

  This year alone, 1,022 research projects got awarded a total of RM174.8 million.

  I’m sure many academics and businessmen are celebrating. < klik

  Skim Amanah Rakyat 1Malaysia or SARA 1Malaysia. The scheme is available to households

  To increase disposable income and encourage savings among the low-income group, the Government will introduce Skim Amanah Rakyat 1Malaysia or SARA 1Malaysia. The scheme is available to households with income below RM3,000 per month and will benefit 100,000 households. Participants can apply for a RM5,000 loan with a repayment period of 5 years. At the end of 5 years, the participant is expected to receive an attractive net return. The scheme will be implemented by Permodalan Nasional Berhad in collaboration with selected financial institutions, effective January 2012.

  Give local entrepreneurs same incentives provided to foreign investors

  Give local entrepreneurs same incentives provided to foreign investors, says Mahathir

  Posted: 15 Sep 2011 08:35 AM PDT
  KUALA LUMPUR, Sept 15 (Bernama) -- The government should
  give local entrepreneurs the same incentives it provides foreign investors, Tun
  Dr Mahathir Mohamad said.

  MyCreative Venture Capital with an initial fund of RM200 million.

  The Government also realises there are constrains of institution in producing creative ideas. We need to ask, with the stringent financial structure, will the ideas of people like Bill Gates, the late Steve Jobs, Michael Dell, the Wright brothers, Thomas Edison, be successful? Ideas worth billions of ringgit may have been wasted. In view of this, as a pioneer project, the Government will establish MyCreative Venture Capital with an initial fund of RM200 million.

  Read more: The Budget Speech

  Larut Pusat Cendawan & Asas Sayuran

  SELAMA, Aug 3 (Bernama) -- The Plantation Industries and
  Commodities Ministry plans
  to develop Larut as the main area for mushrooms and
  products based on the vegetable in Perak.

  Pertukaran nombor-nombor hubungan MARA

  Pertukaran nombor-nombor hubungan MARA

  klik sini!

  Panduan Iklan Banner Berkesan

  Ingin tip-tip melakukan iklan banner yang berkesan?

  Klik sini untuk papar atau muat turn

  TUS Syarat dilonggarkan

  Syarat dilonggarkan

  Harian Metro
  29 March 2011

   

  PERMOHONAN bagi Tabung Usahawan Siswazah (TUS) kini dipermudahkan antaranya meningkatkan jumlah pembiayaan dari RM250,000 kepada RM500,000 selaras dengan usaha melahirkan lebih ramai usahawan muda di negara ini.

  Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Mukhriz Mahathir berkata, jumlah pembiayaan untuk pengambilalihan syarikat adalah sehingga RM750,000 manakala tempoh kelonggaran pula dilanjutkan sehingga 48 bulan berbanding 24 bulan dan tempoh pembiayaan untuk bangunan serta premis perniagaan sehingga 20 tahun.

   

  “Umur kelayakan pemohon turut dinaikkan kepada 40 tahun daripada 35 tahun, dan sudah menamatkan pengajian tidak melebihi 15 tahun berbanding syarat asal 10 tahun,” katanya pada sidang media selepas melancarkan Program Cabaran Usahawan Muda 1Malaysia (MYEC) di Putrajaya, semalam.

  Hadir sama, Ketua Setiausaha kementerian, Datuk Dr Rebecca Fatima Sta Maria; Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Keusahawanan kementerian, Datuk Abdul Ghafar Musa dan Naib Canselor Universiti Teknologi Mara (UiTM), Datuk Prof Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar.

  Mukhriz berkata, jumlah keseluruhan dana khas yang mula diperkenalkan sejak Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8) ialah RM45 juta dengan kadar faedah antara dua hingga empat peratus setahun.

  Katanya, beliau berharap lebih ramai usahawan atau syarikat memohon dana dari tabung itu untuk membantu perniagaan masing-masing selepas syarat permohonan dilonggarkan.

  “Kami mendapat maklumat syarat lama kurang kondusif kepada perniagaan kerana ia agak ketat, menyebabkan tidak banyak syarikat mendapat manfaat daripadanya dan selepas melihat semula termasuk berbincang dengan SME Bank, kami menawarkan pinjaman lebih baik untuk kebaikan semua pihak.

  “Jadi kita harap dengan syarat baru ini lebih banyak syarikat akan memohon untuk mendapatkan dana dari tabung berkenaan,” katanya.

  Program di bawah kendalian SME Bank itu dipakejkan dengan Latihan Asas Keusahawanan Skim Usahawan Siswazah (SUS) anjuran Institut Keusahawanan Negara (Insken).

  Project Planning Guideline - Appendix 4

  Project Planning Guideline - Appendix 4

  Analisis Aliran Tunai Projek merupakan satu alat perakaunan yang telah diubah suai untuk digunakan sebagai alat bagi menilai daya maju projek untuk menentukan sama ada pelaburan memberi pulangan yang bermakna kepada pihak yang melabur...

  CSR Mencipta Syarikat Perniagaan Keluarga

  NESTLÉ MALAYSIA


  Started business operations in 1912
  Public listed on Bursa Malaysia
  Malaysia’s leading halal food company
  Employs 4,000 employees
  RM3.1 billion in sales turnover in 2005
  8 Factories; 6 Sales Offices and 1 National Distribution Centre
  World class products & brands:

  The Role of Business and CSR

  For Business:

  • reliable, high quality sourcing
  • improved government functioning – regulatory
  • skilled, loyal workforce
  • superior products which successfully compete

  Improving Farmers’ Income in Kelantan

  Contract Farming of Chillies

  • Nestlé works closely with the local farmers association in sourcing for quality agricultural produce and provide technical expertise to ensure better yields
  • Nestlé provides transfer of knowledge and assistance to the farmers on  Good Agricultural Practices and helps them be self-sufficient and independent.
  • Created  partnerships for sustainable agriculture.
  • Access to raw materials from a reliable source and meeting Nestlé quality standards.
  • Project has won the Prime Minister’s Award for Socio-Economic Development,
  • Farmers were accorded the respected and acknowledged SALAM accreditation for excellence in farming practices in 2005 – which is the official recognition that Good Agricultural Practice (GAP) is implemented and abided by.


  Investing in the Future of the Food Industry

  The Nestle Food Mentoring Programme for SMEs

  - The programme was initiated in 1999 to provide assistance to small-medium companies in the food industry to attain world class standards through the sharing of knowledge and experience with Nestlé

  - Range of mentoring topics covered including halal certification; HACCP; marketing; legislation; sourcing; etc

  - To date, the programme has successfully trained more than 2000 participants from 700 companies

  Licensed Takaful Financial Advisor for grads & IBDR

  Licensed Takaful Financial Advisor from Home for Grads & IBDR (Ibu Bekerja Dari Rumah)  Mothers

  I'm hereby calling ALL my friends to join for FREE as a Licensed Takaful Financial Advisor. For your information, this can be done full or part time but of course if you  become a full timer, the opportunity to earn high income is much higher, in fact the income is unlimited and endless if you are committed.

  AS A FINANCIAL ADVISOR, YOU HAVE THE FOLLOWING ROLE TO PLAY
  (FREE COVERAGE FOR ACTIVE ADVISOR RM30,000, 50,000 & RM100,000)

  Klik sini full details

  Projek Industri Hiliran dan Pemprosesan

  Projek Industri Hiliran dan Pemprosesan

  LATAR BELAKANG PROJEK

  Projek Industri Hiliran dan Pemprosesan adalah merupakan program baru yang diperkenalkan pada RMK-9. Tujuan pelaksanaan projek ini adalah untuk memberi nilai tambah ke atas projek-projek pertanian seperti nanas, mangga, limau, pisang, keladi dan sebagainya. Projek ini juga mampu memberi pendapatan segera kepada pengusaha dan mewujudkan peluang perniagaan dalam bidang pemprosesan kepada petani-petani di kawasan IADA Samarahan.

  Dalam tempoh 3 tahun pelaksanaan projek, kebanyakan peserta projek ini mencapai sasaran pendapatan iaitu RM 1,500/bulan dengan sebilangan daripadanya telah sampai ke tahap usahawantani. Aktiviti R&D turut dijalankan di Pusat IAT IADA Samarahan bagi membantu peserta-peserta projek mempelbagaikan produk industri hiliran yang bernilai komersil dan mampu menembusi pasaran yang lebih luas.

  Bantuan yang diberikan kepada peserta projek adalah seperti peralatan-peralatan IAT serta bimbingan seperti kursus dan latihan kepada peserta agar hasil pengeluaran produk boleh dipertingkatkan dan dikomersilkan.

  OBJEKTIF PROJEK RMK-9

  a) Membangunkan seramai 50 orang peserta pada RMK-9 dalam industri pemprosesan berasaskan hasil pertanian seperti kerepek, kordial/jus dan produk berasaskan tepung seperti produk bakeri.
  b) Membuat perolehan mesin/peralatan untuk Pusat IAT, IADA Samarahan sebagai kelengkapan untuk menjalankan aktiviti pemprosesan dan R&D.
  c) Pelaksanaan aktiviti R&D di Pusat IAT, IADA Samarahan untuk menguji ketahanan produk dan mempelbagaikan produk hiliran agar produk yang dihasilkan mampu memenuhi permintaan masyarakat setempat, bernilai komersil dan mampu menembusi pasaran yang lebih luas.
  d)Menyelenggara dan membuat perolehan mesin serta peralatan untuk kemudahan peserta projek.

  Bidang Usaha

  Sasaran Peserta      (org) Outcome/Bulan             (RM)
  Kordial/Jus 10                  
  Kerepek 20
  Produk Bakeri 20

  Jumlah 50

  KOMPONEN AKTIVITI RMK-9

  a) Perolehan mesin/peralatan di Pusat IAT, IADA Samarahan bagi menjalankan aktiviti pemprosesan dan aktiviti R&D.

  b)  Menjalankan aktiviti secara berkala di Pusat IAT dan aktiviti R&D bagi membantu peserta-peserta projek menguji ketahanan produk, mempelbagaikan produk industri hiliran yang bernilai komersil dan mampu menembusi pasaran yang lebih luas.

  c)  Penyelenggaraan dan perolehan mesin serta peralatan untuk kemudahan peserta projek.


  FAEDAH DAN JUSTIFIKASI PROJEK

  a) Dengan adanya kelengkapan mesin dan peralatan di Pusat IAT IADA Samarahan, peserta-peserta projek dapat mempelbagaikan bidang usaha serta berpeluang menjalankan aktiviti pemprosesan dan R&D.

  b) Aktiviti R&D boleh membantu peserta-peserta projek menguji ketahanan produk serta mempelbagaikan produk industri hiliran agar produk yang dihasilkan mampu memenuhi permintaan masyarakat setempat, bernilai komersil dan mampu menembusi pasaran yang lebih luas.

  c) Peserta Projek Industri Hiliran dan Pemprosesan akan berupaya untuk meningkatkan hasil pengeluaran mereka dengan adanya bantuan perolehan dan penyelenggaraan mesin serta peralatan pemprosesan.

  Baru! Modal Teroka Capital Ventures

  Perniagaan kecil dan sederhana (PKS) merupakan sebahagian penting daripada sistem perniagaan di Malaysia. Walaupun sektor PKS memainkan peranan yang penting dalam ekonomi Malaysia, kajian-kajian terdahulu menunjukkan sektor tersebut mengalami pelbagai masalah serta kesulitan yang memberi kesan kepada pertumbuhan serta keuntungan mereka. Antaranya PKS menghadapi masalah kekurangan modal serta kesukaran mendapat pinjaman bagi pembiayaan perniagaan mereka.

  Meskipun terdapat pelbagai kemudahan pinjaman yang ditawarkan oleh kerajaan dan institusi-institusi kewangan, didapati bahawa kemudahan-kemudahan tersebut masih sukar diperolehi oleh kebanyakan PKS. Berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu, kertas kerja ini mencadangkan supaya PKS mendapatkan bantuan kewangan melalui modal teroka, khususnya bagi PKS yang pesat berkembang dan berteknologi tinggi. Muatturun

  Ikuti 1f1ser
  • Flickr: 1f1s
  • Stumble Upon: 1f1ser
  • Twitter: 1f1ser
  • YouTube: 1f1ser
  Program Semasa Membangun Usahawan Ladang Kontrak Seliaan FAMA

  Deprecated: Function split() is deprecated in D:\CustomerData\webspaces\webspace_00103011\wwwroot\web\plugins\system\jfrouter.php on line 594
  User Rating: / 1
  PoorBest 

  LADANG KONTRAK (di bawah seliaan FAMA)

  Konsep ladang kontrak adalah memadankan pengeluaran hasil pertanian tanaman dengan permintaan dipasaran. Pelaksanaan program ini mengambil kira semua aktiviti yang berkaitan di sepanjang rantaian bekalan pengeluaran pertanian di mana khidmat-khidmat sokongan untuk menjayakan projek ini seperti kemudahan lepas tuai yang merangkumi pusat pengumpulan, pusat penggredan yang akan dibina dan disediakan.

  Program ini dibangunkan melalui pengeluar yang bersetuju untuk mengeluarkan hasil atau produk yang berkualiti dari segi kuantiti, jenis, variasi, pembungkusan, gred, masa yang dipersetujui dan pasaran dijamin pada harga yang dipersetujui bersama. Projek ini juga menjamin bekalan yang berkualiti sentiasa berterusan untuk pembekalan kepada pelanggan tetap dan pada masa yang sama menjamin ruang pasaran pada peserta Ladang Kontrak. Pelbagai jenis perkhidmatan dan bantuan yang telah disediakan kepada peserta Ladang Kontrak bagi menjamin program berterusan dan tidak terganggu. Antaranya adalah kemudahan kredit, perkhidmatan bantuan teknikal, bantuan jentera, kemudahan input pembangunan dan pemasaran.

  Dalam RMK-9, HIP-Ladang Kontrak mensasarkan penglibatan peserta seramai 25,689 orang dengan jumlah keluasan sebanyak 31,866 ha. Sehingga Julai 2009, Ladang Kontrak telah berjaya membangunkan seluas 20,208.5 ha kawasan dengan penglibatan peserta seramai 12,010 orang. Antara program HIP Ladang Kontrak yang telah berjaya dilancarkan sepanjang 2008 ialah:

  1. Memperkenalkan Forward Agreement iaitu Perjanjian Jual Beli di antara FAMA dan petani pada 31 Disember,
  2. Membangunkan 26 Pilot Project di setiap negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Pendekatan yang digunakan adalah mendokumentasi rekod ladang daripada setiap petani
  3. Perjanjian MoU antara FAMA dengan FELDA yang telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Y.A.B Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak pada 17 Disember 2008.
   
  Banner
  Jumlah Pelayar
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHari Ini91
  mod_vvisit_counterKelmarin241
  mod_vvisit_counterMinggu ini1648
  mod_vvisit_counterMinggu Lepas1681
  mod_vvisit_counterBulan Ini9179
  mod_vvisit_counterBulan Lepas7735
  mod_vvisit_counterKeseluruhan961312